Your Industrial Advisor

Miten toimimme


Arvioimme

Aloitamme pitämällä asiakkaan kanssa palaverin, jossa käymme läpi asiakkaan strategian, suunnitelmat ja niiden toteutumisedellytykset. Noin puoli päivää kestävä palaveri on maksuton. Tarkoituksena on tutustua, arvioida hanketta ja luoda pohjaa jatkokeskusteluille.


Suunnittelemme

Kun sovimme asiakkaan kanssa yhteistyön jatkamisesta, teemme projektista tarjouksen. Laadimme yhdessä asiakkaan kanssa projektisuunnitelman, joka sisältää projektin tavoitteet, resursoinnin, roolituksen ja aikataulun.


Toteutamme

Olemme mukana toteuttamassa projektin eri vaiheet. Toimimme osaavana lisäresurssina asiakkaan organisaatiolle, ja käytämme tarvittaessa apuna laajaa kansainvälistä verkostoamme.


Miksi Berhan?

Asiakkaanamme saat käyttöösi vahvan osaamisemme ja pitkän kokemuksemme vastaavista projekteista. Oma taustamme teollisuusyritysten vaativissa johtotehtävissä auttaa meitä ymmärtämään yrityksesi tarpeita ja puhumaan kanssasi samaa kieltä.

Yhteistyö Berhanin kanssa

  • lisää hankkeen onnistumisen edellytyksiä ja vähentää riskejä
  • tasaa projektin kuormahuippuja
  • tehostaa ja nopeuttaa hankkeen toteutusta.